GOUT PILE

Bistronomy | VEDENE

GOUT PILE


开幕的下一个 - 2018年4月底

发现我们的菜单

一般信息


菜肴

新鲜产品, 传统的法语

经营类型

Bistronomy

服务

阳台, 私人租用, 残疾人通道, 无线上网

支付方式

欧洲卡/万事达卡, 现金, 签证, 美国运通, 借记卡

营业时间


星期一

12:00 - 14:00 19:00 - 22:30

星期二

12:00 - 14:00

星期三

关闭

-

12:00 - 14:00 19:00 - 22:30

星期日

12:00 - 14:00

地图和联系方式


55 rue de la république 84270 VEDENE 04 90 01 71 24